موقعیت ملک: آذربایجان شرقی

2 ملک یافت شد

خوابگاه دخترانه گلباد ۱و۲

تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران خ دانشگاه خ گلباد

نمایش جزئیات

توضیحات

خوابگاه دخترانه گلباد استان آذربایجان شرقی شهر تبریز خ دانشگاه خ گلباد

قیمت 230,000 تومان
نمایش جزئیات

خوابگاه پسرانه پردیس

تبریز، خیابان مشروطه، نرسیده به دانشگاه پیام نور، طبقه فوقانی انتشارات پیام نور، ساختمان سفید

نمایش جزئیات

توضیحات

– اتاق های بزرگ و نورگیر مجهز به تخت – خوش خواب…

قیمت 190,000 تومان
نمایش جزئیات