موقعیت ملک: قم

1 ملک یافت شد

اقامتگاه بهمن

Qom, Safa Shahar, Iran

نمایش جزئیات

توضیحات

خوابگاه دانشجویی بهمن پذیرای دانشجویان و کارمندان و کارگرانی که سابقه دانشجویی…

قیمت 250,000 تومان
نمایش جزئیات